ANBI

TY Zeeuws kamerorkest is aangemerkt als culturele ANBI-instellen. Daardoor zijn uw giften en schenkingen aftrekbaar voor de belasting.
Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van de fiscale faciliteiten die de zogenaamde Geefwet u biedt, in de vorm van extra aftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De doelstelling van TY 
In de Provincie Zeeland en daarbuiten het begeleiden van koren, verzorgen van educatieve programma’s en het geven van concerten.

Beloningsbeleid
De musici krijgen per repetitie en concert een marktconforme vergoeding. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar bestuurstaken. 

Beleidsplan
Jaarlijks wordt een planning opgesteld van de activiteiten gericht op de drie pijlers uit de doelstelling. In deze planning is ook ruimte voor concerten op maat en voor besloten concerten. De concerten worden zowel in eigen beheer georganiseerd als door andere organisaties die TY inhuren.

Financiële verantwoording
KvK nr. 22062439  
BTW nr.8176.67.933
Loonheffingsnr. 8176.67933.L01
Bankrekening nr NL75 RABO 01289.78.635

Documentatie
Samenvatting beleidsplan 2018-2022 (PDF)
Jaarverslag TY 2018 (PDF)
Uitgevoerde concerten 2018 (PDF)